Katrinebjergvejs grupper er flyttet til henholdsvis
Nørre Allé 31 og Kultur- & Kontaktsted Kragelund

 

Idræt på Banens træningscenter er stadig på Katrinebjergvej

 

Socialpsykiatrien Katrinebjergvej er et tilbud til mennesker med psykiske eller sociale problemstillinger.

I huset arbejder vi med fokus på brugerens recoveryproces, at alle kan komme videre i deres liv. Vi tilbyder lærings- og udviklingsforløb, som kan tilpasses den enkeltes ønsker for eget liv.

Socialpsykiatrien Katrinebjergvej er et tilbud under Center for dagområdet og hører til afdelingen for rehabiliteringsforløb.

Du kan udforske vores tilbud i menuerne øverst på hjemmesiden.

 

Hvis du gerne vil starte i et forløb, skal du til en visitationssamtale med én af vore visitatorer.

Formålet med samtalen er, at vi sammen finder ud af om og i givet fald hvilket af vores tilbud, der er relevant for dig.

Du kan kontakte visitatorerne på tlf: 41 85 85 42 og få flere oplysninger om tilbuddene samt aftale tid til en samtale.

I samtalen bliver du blandt andet spurgt om, hvorfor du gerne vil starte hos os, hvad du gerne vil have ud af det, hvad du har lavet før og hvad du interessere dig for. 
Du vil også blive spurgt ind til de psykiske sårbarheder, du har med dig og hvilke tanker du gør dig om, hvordan du kan arbejde med dem. 

Inden du kommer til samtalen, har du mulighed for at forberede dig til den ved at download det dokument, du finder nederst på denne side.

Download visitationsskema her.